Apothekenbereitschaft

09.03.

Central-Apotheke Freital

20.03.

Bären-Apotheke Freital

10.03.

Glückauf-Apotheke Freital

21.03.

Stadt-Apotheke Freital

11.03.

Stern-Apotheke Freital

22.03.

Windberg-Apotheke Freital

12.03.

Markt-Apotheke Freital

23.03.

Apotheke im Gutshof Pesterwitz

13.03.

Apotheke Kesselsdorf

24.03.

Central-Apotheke Freital

14.03.

Sidonien-Apotheke Tharandt

25.03.

Glückauf-Apotheke Freital

15.03.

Löwen-Apotheke Wilsdruff

26.03.

Stern-Apotheke Freital

16.03.

Löwen-Apotheke Wilsdruff

27.03.

Markt-Apotheke Freital

17.03.

Raben-Apotheke Rabenau

28.03.

Apotheke Kesselsdorf

18.03.

St. Michaelis Apotheke Mohorn

 29.03. 

Sidonien-Apotheke Tharandt

19.03.

Grund-Apotheke Freital

30.03.

Löwen-Apotheke Wilsdruff

Anschriften:

Bären-Apotheke Freital, Dresdner Str. 287, 0351 6494753
Stadt-Apotheke Freital, Dresdner Str. 229, 0351 6491335
Markt-Apotheke Freital, Wilsdruffer Str. 52, 0351 65851700
Windberg-Apotheke Freital, Dresdner Str. 209, 0351 6493261
Central-Apotheke Freital, Dresdner Str. 111, 0351 6491508
Stern-Apotheke Freital, Glück-Auf-Str. 3, 0351 6502906
Sidonien-Apotheke Tharandt, Roßmäßlerstr. 32, 035203 37436
Raben-Apotheke Rabenau, Nordstr. 1, 0351 6495105
Löwen-Apotheke Wilsdruff, Markt 15, 035204 48049
Grund-Apotheke Freital, An der Spinnerei 8, 0351 6441490
Glückauf-Apotheke Freital, Dresdner Str. 58, 0351 6491229
Apotheke Kesselsdorf, Steinbacher Weg 11, 035204 394222
Apotheke im Gutshof, Pesterwitz, Gutshof 2, 0351 6585899
St. Michaelis-Apotheke, Mohorn, Freiberger Str. 79, 035209 29265